Julkisivutaiteen portfoliohaku

Lahteen on tulossa uusi taiteeseen ja muotoiluun keskittyvä museo.  LAD tulee tarjoamaan kävijöilleen monipuolisen museokokemuksen laadukkaiden näyttelyiden, digitaalisen sisällön ja Malski-keskuksen palveluiden avulla.  Museo sijoittuu vanhaan Mallasjuoman kiinteistöön ja sinne rakennettavan uuden Malski-keskuksen tiloihin. Tämän uuden osan julkisivuun tulevaa taidetta etsitään nyt portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä. Ulkoteoksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu keskuksen sisätiloihin toteutettava teoksen toinen osa. Haun järjestää rakennuttaja. 

Portfoliohaku on päättynyt

Julkisivutaiteen portfoliohaku

Julkisivutaiteen portfoliohaku

Lahteen on tulossa uusi taiteeseen ja muotoiluun keskittyvä museo.  LAD tulee tarjoamaan kävijöilleen monipuolisen museokokemuksen laadukkaiden näyttelyiden, digitaalisen sisällön ja Malski-keskuksen palveluiden avulla.  Museo sijoittuu vanhaan Mallasjuoman kiinteistöön ja sinne rakennettavan uuden Malski-keskuksen tiloihin. Tämän uuden osan julkisivuun tulevaa taidetta etsitään nyt portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä. Ulkoteoksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu keskuksen sisätiloihin toteutettava teoksen toinen osa. Haun järjestää rakennuttaja. 

Portfoliohaku on päättynyt

LAD Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseon uudisrakennuksen julkisivutaiteen portfoliohaku

Lahden taide, juliste- ja muotoilumuseon rakennuttaja etsii kiinnostavaa paikkasidonnaista teosideaa museon uudisrakennuksen sisäpihan julkisivuun  ja uusiin sisätiloihin. Tuleva teos ja rakennuksen uusi osa sijoittuvat vanhan panimorakennuksen taakse Päijänteenkadulta katsottuna. Sisäpihalla museon julkisivu rajautuu asuinkortteliin, joten on erityisen tärkeää, että teos kestää aikaa ja pitkiäkin katseita. Teoksen tarkoitus on lisätä alueen viihtyisyyttä ja luoda paikalle yhdessä uuden museon kanssa ainutlaatuinen identiteetti.

Taiteilijoilla ja työryhmillä on mahdollisuus esittää julkisivuun ja sisätiloihin kaksi- tai kolmiulotteista teosta tai näiden yhdistelmää. Tekniikka on vapaa. Toteutettavan teoksen tai teoskokonaisuuden tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja huoltokustannuksiltaan kohtuullinen.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää työryhmä, joka koostuu Lahden kaupungin, kiinteistön rakennuttajan, Lahden taidemuseon, asukkaiden edustajan sekä Lahden taiteilijaseuran nimeämistä jäsenistä.

1. Avoin portfoliohaku

Ensimmäisessä vaiheessa julistetaan avoin portfoliohaku, johon työstä kiinnostuneet Suomessa työskentelevät taiteilijat ja taiteelliset työryhmät voivat ilmoittautua lähettämällä kuvia tuotannostaan ja ansioluettelon. Luonnosehdotuksia toteutettavasta teoksesta ei lähetetä vielä tässä vaiheessa. Tarkempi ohjeistus portfolion tekemiseen kohdassa “Ohjeet taiteilijalle”.

2. Rinnakkaiset luonnostilaukset 3-5 kpl

Määräaikaan mennessä portfolionsa lähettäneistä valitaan toiseen vaiheeseen 3-5 taiteilijaa ja/tai taiteellista työryhmää, joilta tilataan luonnokset teoksesta tai teoskokonaisuudesta. Luonnoksista maksetaan 2 000 €/kpl (alv 0%), mahdollisista lisäluonnoksista 1 000 €/kpl (alv 0%).

3. Luonnosten nähtävillä olo ja asukas­vaikuttaminen

Työryhmän hyväksymät luonnokset asetetaan nähtäville verkkoon. Alkuperäisen asukasillan sijaan luonnokset tulevat nähtäville verkkoon, ja suosikkiaan voi äänestää. Asukasillan jälkeen työryhmä tekee päätöksen taidehankinnan toteuttamisesta.

Valintakriteerit

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti.

Lisäksi vaaditaan, että taiteilija kuuluu ennakkoperintärekisteriin luonnossopimuksen solmimisen hetkellä ja hänellä on voimassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Kilpailun järjestäjä suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.

Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella kykyä hallita suurta mittakaavaa ja toteuttaa teos osana rakennettua ympäristöä.

Kokonaisbudjetti

Malskin rakennuttaja on varannut teoskokonaisuuden toteutuskustannuksiin enintään 70 000 € (alv 0%) sisältäen taiteilijapalkkiot, julkisivu- ja sisätilateoksen materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta. 

Luonnosvaiheessa maksetaan taiteilija-/työryhmäkohtainen palkkio 2 000 € (alv 0%). Mikäli teos etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen, neuvotellaan taiteilijapalkkiosta ja teoksen toteutuskuluista sopimuksenteon yhteydessä. Maksetut luonnospalkkiot katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota.

Taidekohde

Taideteoksen isompi osa tulee sijoittumaan Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseon uudisrakennuksen sisäpihan julkisivun kolmelle seinälle. Museon uudisrakennus rajautuu alueella asuinrakennuksiin ja sen suunnittelussa tulee huomioida myös teoksen toimivuus eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Teoksesta ei saa aiheutua haittaa eikä vaaraa alueen asukkaille. Seinän pinta-ala on suuri, joten myös tuulikuorma on iso. Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa kolmiulotteista teosta. Taidekohteen seinämateriaali on tällä hetkellä happokäsitelty betonielementti, jonka saumat ovat toistaiseksi näkyvillä. Joten luonnoksissa tulee esittää myös, miten seinä tullaan käsittelemään, jos itse teos ei peitä koko pinta-alaa.

Kokonaisuuteen liittyvä pienempi osa tulee Malski keskuksen aulaan. Teos toimii tärkeänä linkkinä ja houkuttelee keskuksen vierailijat tutustumaan myös ulkoteokseen.

Tavoitteet ja tarkempi toimeksianto esitetään taiteilijalle luonnostilauksen yhteydessä. Huom. piirustuksissa ja havainnekuvissa esitetty maalaus näyttää vain taideteoksen paikan julkisivussa.

Ulkoseinien mitat:

Luoteissivu: korkeus 20,5m x leveys 14m
Koillissivu: korkeus 20,75m x leveys 40,5m
Kaakkoissivu:  korkeus 18,7m x leveys 21,4m

Sisäseinän noin mitat: korkeus 2,5m x leveys 5m

 

Aikataulu

 • Avoin portfoliohaku: 20.1.−23.2.2020
 • Rinnakkaiset luonnostilaukset: 2.3.−31.3.2020
 • Teoksen toteuttaminen: 1.5.2020 alkaen

Heti luonnosvaiheen käynnistyttyä taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa mukaan kutsutut taiteilijat ja työryhmät voivat esittää kysymyksiä sekä keskustella kohteesta taidekoordinaattorin ja rakennuttajan edustajan / arkkitehdin kanssa.

 

Valinta luonnos­vaiheeseen

Valinnan luonnosvaiheeseen kutsuttavista taiteilijoista ja/tai työryhmistä tekee työryhmä, johon kuuluvat:

 • LADin projektijohtaja Marita Kajander (aloittaa tehtävässä 9.3.2020)
 • amanuenssi Liisa Mäkitalo, Lahden museot
 • kuvataiteilija Eili Ikonen, Lahden taiteilijaseura
 • läänintaiteilija Elisa Lientola, Taiteen edistämiskeskus
 • kaupunkikuva-arkkitehti Armi Patrikainen, Lahden kaupunki
 • tuottaja Tanja Keskitalo, Malski 
 • tekninen asiantuntija Jarno Aaltonen, rakennuttaja Superion Oy 
 • Malskin Veräjän hallituksen puheenjohtaja Jari Flink, alueen taloyhtiöiden edustaja

Ohjeet taitelijoille

Portfoliot lähetetään sähköisesti sunnuntaina 23.2.2020 klo 23.59 mennessä osoitteeseen info@malski.fi. Vain edellä mainittuun osoitteeseen sähköisesti toimitetut portfoliot huomioidaan.

Toimitettava materiaali:

 1. Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivujen osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö).
 2. Ansioluettelo, max.3 sivua/taiteilija tai työryhmän jäsen. Taiteilijan/työryhmän yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan sisällyttää ansioluettelon yhteyteen, jolloin erillistä yhteystietosivua ei tarvita. Pääasia, että yhteystiedot ovat selkeästi näkyvissä.
 3. Maksimissaan 10 sivuinen portfolio teoksista kuvineen sekä lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta. Kuvissa kannattaa suosia rakennetun ympäristön projekteja, mutta myös muita jo toteutuneita teoksia voi esitellä. Taiteilija voi hakea myös olemassa olevalla portfoliolla, jos sen kriteerit täyttyvät. Mikäli kyseessä on työryhmänä toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.
 4. Vapaavalintaisesti voit lisäksi perustella lyhyesti, miksi haluat toteuttaa teoksen juuri LADin uudisrakennukseen. (max. 200 sanaa).

HUOM. Luonnosehdotuksia ehdotettavasta teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana. 

Portfolion tekniset seikat

 • Materiaali toimitetaan sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 20Mt)
 • Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi.pdf TAI tyoryhman_nimi.pdf
 • Otsikoi sähköpostiviestisi Portfoliohaku: Sukunimi Etunimi TAI Portfoliohaku: Työryhmän nimi
 • Huomioithan, että mikäli portfolion muoto tai sisältö eivät täytä edellä mainittuja seikkoja, on juryllä oikeus jättää se käsittelemättä.

Lisätiedot

Taidekoordinaattori Pasi Rauhala

+358 (0)45 670 5236

pasi(at)pasirauhala.fi