LADin julkisivutaiteen portfoliohakuun 70 hakemusta

Uuden museon LADin julkisivutaiteen portfoliohakuun otti osaa 70 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää.

Lahteen on tulossa uusi taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD. Museo sijoittuu vanhaan Mallasjuoman kiinteistöön ja sinne rakennettavan uuden Malski-keskuksen tiloihin. LADin uudisosan julkisivuun ja osittain sisätiloihin tulevaa taidetta etsittiin portfoliohaulla, joka päättyi 23.2.2020. Työryhmä piti saapuneita hakemuksia erittäin korkeatasoisina ja oli ilahtunut odotukset ylittäneestä kiinnostuneiden määrästä.

Haun tuloksena työryhmä päätyi tilaamaan luonnokset neljältä taiteilijalta / taiteilijaryhmältä. Jatkoon valitut taiteilijat ovat Terhi Ekebom, Lehtinen+Rantala, Johanna Sinkkonensekä Vappu Rossi. Haun toisessa vaiheessa kukin taiteilija / työryhmä tekee suunnitelman toteutettavasta teoksesta.

Tuleva teos ja rakennuksen uusi osa sijoittuvat vanhan panimorakennuksen taakse Päijänteenkadulta katsottuna. Teoksen tarkoitus on lisätä alueen viihtyisyyttä ja luoda paikalle yhdessä uuden museon kanssa ainutlaatuinen identiteetti.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää työryhmä, joka koostuu Lahden kaupungin, kiinteistön rakennuttajan, Lahden taidemuseon, asukkaiden edustajan sekä Lahden taiteilijaseuran nimeämistä jäsenistä. Luonnosten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota teoksen taiteelliseen laatuun ja teoksen sopivuuteen kyseiseen kohteeseen.

Luonnosvaihe päättyy 31.3. jonka jälkeen luonnokset esitellään alueen asukkaille asukastilaisuudessa ja työryhmä tekee päätöksen toteutukseen etenevästä teoksesta. Teoskokonaisuuden toteutukseen hankkeesta vastaava rakennuttaja on varannut 70 000 € (alv 0 %).

Lisätietoja luonnosvaiheen taiteilijoista:

Terhi Ekebom on taiteilija, graafinen suunnittelija ja kuvittaja. Hän valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2000 ja Metropoliasta vuonna 2002, opiskeltuaan kuvataiteita ja graafista suunnittelua. Ekebom työskentelee eri tekniikoilla ja on tunnettu erityisesti loistavana viivapiirtäjä. Seinämaalausten ohella hän on tehnyt paljon sarjakuvaa, josta Suomen Sarjakuvaseura palkitsikin Terhin Puupäähatulla vuonna 2014.

Lehtinen-Rantala työryhmä koostuu Laura Lehtisestäja Maikki Rantalasta. Lehtinen on Barcelonassa ja Helsingissä opiskellut kuvittaja-kuvataiteilija. Kuvitusten lisäksi hän tekee muraaleja ja installaatioita kaupunkitilaan. Lehtinen haluaa luoda elämyksellisiä teoksia julkisten ja yksityisten tilojen käyttäjille ja työskennellä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten, kulttuurien ja taidemuotojen kanssa. Rantala on kokenut suuren kokoluokan julkisen taiteen tekijä, joka on erikoistunut maalattuihin graafisiin teoksiin, muraaleihin ja katutaiteeseen. Rantala tekee töitä usein yhteisöstä käsin ja koko kaupunginosan erityispiirteet huomioiden tuodessaan kuvituskuvaa ja abstraktimpaa orgaanista jälkeä suuressa koossa osaksi katukuvaa, arkkitehtuuria ja ihmisten arkea.

Johanna Sinkkonen on erikoistunut julkisiin tilataide- ja paikkasidonnaisiin teoksiin sekä suurikokoisiin sekatekniikkateoksiin. Hän yhdistelee työskentelyssään pelottomasti eri taiteen aloja, rikkoen vallitsevia normeja. Sinkkosen taide kysyy kysymyksiä liittyen ympäristöön, tasa-arvoon ja välittämiseen. Vaikka taiteilijan omat teokset usein kommentoivat maailmanlaajuisia ongelmia, julkisessa taiteessaan hän antaa itselleen luvan leikkiä ja tuoda esiin enemmän kauneutta.

Vappu Rossi on kuva- ja mediataiteilija sekä taidegraafikko. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi 2008 ja Taideteollisesta korkeakoulusta taiteen kandidaatiksi 2008. Rossi työskentelee Helsingin yliopiston piirustussalin piirustusmestarina. Hänen tuotantonsa on piirustuslähtöistä, mutta tekniikaltaan monipuolista. Paikkasidonnaiset isot seinäpiirustukset sekä yhteistyöprojektit tanssijoiden ja muusikoiden kanssa ovat merkittävä osa hänen työskentelyään.